บริษัท เจริญวิทย์ เทรดดิ้ง จำกัด

������������������������������������������

ใช้วัดความดันของลม น้ำ แก๊ส ไฮโดรลิค สตีม และ สารเคมี ต่างๆ Boudon ทำด้วย ทองเหลือง หรือ สแตนเลส มีขนาด ตั้งแต่  2"ถึง 10" ช่วง ความดันตั้งแต่ 1  ถึง  400 kg/cm2 หรือ 14.22 - 5,680 psi   บางรุ่นมีหน่วย MPa 

นอกจากนี้ยังมี เกจ์วัดความดันต่ำ ที่ใช้วัดแก๊สหุงต้ม (LPG) หน่วย เป็น mm Aq (คือ มิลลิเมตรน้ำ) และ kPa  
ช่วงวัดต่าง เช่น  0-1200  ,  0-1500  , 0- 3000  mm.Aq เป็นต้น 

ส่วน Vacuum gauge ใช้วัดสูญญากาศ มีขนาด 2.5ถึง 4" ช่วงวัดที่ 0-76 cm, และ0-760mm.Hg
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ